Прозорците "SICOTHERM" са изработени съгласно Европейските  норми в система ІV 68, което означава - дебелина на профила 68 мм. Най-доброто решение за нашия климатичен пояс е дограмата от дърво. Поради това, че естественият материал "дърво" има много по-добри топлоизолационни характеристики от пластмасата и алуминия. В комбинация на 24 мм стъклопакет се постига една затворена система от добри топлоизолационни конструктивни елементи.